Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!
LOKALSVEPET 282 3800 exemplar utkommer i Funbo-Länna-Almunge-Knutby & Edsbro

 
 

 
 
 
Alla annonser mailas till Aki: info@lokalsvepet.se , formaten är JPEG minst 300 dpi eller PDF med 
typsnitten omgjorda till kurvor. På annons manus utan dessa krav, tillkommer
en kostnad på 100 kr + moms.
  
När annons är mailad till oss på Lokalsvepet har du som kund beställt annonsen, ett svar på att vi
öppnat ditt mail kommer, med en bekräftelse. Bifoga i samma mail din faktureringsadress!
 
Bokar du en återkommande annons, ska du säga upp denna per mail före manusstopp. Publicerad
annons kommer att debiteras! Vi har 8% dröjsmålsränta på obetald faktura och fakturaavgift 50kr/påminnelse!
Annonser som inlämnas i ej digtal form, annsvarar Lokalsvepet ej för felstavningar och lågupplöst bildtryck.
Annons kommer debiteras fullt ut.