Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!
       
LOKALSVEPET 282 3500 exemplar utkommer i Funbo-Länna-Almunge-Knutby & Edsbro

 
FÖRETAGSPRISER  


 
 
Visitkort 93 mm x 38 mm s/v  140kr +8% Reklamskatt + 25% moms= 189kr
Visitkort 93 mm x 38 mm färg  170kr +8% Reklamskatt + 25% moms= 230kr
Annons 93 mm x 58 mm s/v  240kr +8% Reklamskatt + 25% moms= 324kr
Annons 93 mm x 58 mm färg  280kr +8% Reklamskatt + 25% moms= 378kr
Annons 93 mm x 118 mm s/v  430kr +8% Reklamskatt + 25% moms= 581kr
Annons 93 mm x 118 mm färg  500kr +8% Reklamskatt + 25% moms= 675kr
Annons 188 mm x 118 mm s/v  760kr +8% Reklamskatt + 25% moms=1026kr
Annons 188 mm x 118 mm färg  860kr +8% Reklamskatt + 25% moms=1161kr
Annons 190 mm x 260 mm s/v  1450kr +8% Reklamskatt + 25% moms=1958kr
Annons 190 mm x 260 mm färg  1600kr +8% Reklamskatt + 25% moms=2160kr

Föreningar/privatpersoner har 15% rabatt på priset före reklamskatt och moms. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 
 
LOKALSVEPET RIMBO 5000 exemplar utkommer i Rimbo


FÖRETAGSPRISER 4-färgstryck 

 
Visitkort 93 mm x 38 mm 250 kr + reklamskatt 8% + moms 25%
 
1/8 93 mm x 58 mm 295 kr + reklamskatt 8% + moms 25%
 
1/4 93 mm x 118,5 mm  590 kr + reklamskatt 8% + moms 25% 
 
Halvsida 188,5 mm x 118,5 mm 995 kr + reklamskatt 8% + moms 25%
 
Helsida 190 mm x 260 mm 1990 kr + reklamskatt 8% + moms 25%
 
FRAMSIDA visitkort 62 mm x 29 mm 390 kr + reklamskatt 8% + moms 25%
 
BAKSIDA fyrkant 93 mm x 92 mm 490 kr + reklamskatt 8% + moms 25%
 
 
 
Alla annonser mailas till Aki: info@lokalsvepet.se , formaten är JPEG minst 300 dpi eller PDF med 
typsnitten omgjorda till kurvor. På annons manus utan dessa krav, tillkommer
en kostnad på 100 kr + moms.
  
När annons är mailad till oss på Lokalsvepet har du som kund beställt annonsen, ett svar på att vi
öppnat ditt mail kommer, med en bekräftelse. Bifoga i samma mail din faktureringsadress!
 
Bokar du en återkommande annons, ska du säga upp denna per mail före manusstopp. Publicerad
annons kommer att debiteras! Vi har 8% dröjsmålsränta på obetald faktura och fakturaavgift 50kr/påminnelse!
Annonser som inlämnas i ej digtal form, annsvarar Lokalsvepet ej för felstavningar och lågupplöst bildtryck.
Annons kommer debiteras fullt ut.