Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!
Lokalsvepet 282
 
 

Nr 1 manusstopp 2 jan

utdelas vecka 4

 

Nr 2 manusstopp 1 feb

utdelas v 8

 

Nr 3 manusstopp 1 mar

utdelas v 12

 

Nr 4 manusstopp 3 apr

utdelas v 17

 

Nr 5 manusstopp 1 maj

utdelas v 21

 

Nr 6 manusstopp 1 jun

utdelas v 25 (midsommar)

 

Nr 7 manusstopp 3 jul

utdelas v 30

 

Nr 8 manusstopp 1 aug

utdelas v 34

 

Nr 9 manusstopp 4 sep

utdelas v 39

 

Nr 10 manusstopp 2 okt

utdelas v 43

 

Nr 11 manusstopp 1 nov

utdelas v 47

 

Nr 12 manusstopp 1 dec

utdelas v 51 

 
I regel är manusstoppen den 1:a varje månad!
 
------------
 
Lokalsvepet Rimbo

Väntar på fler annonsörer. Vid intresse att annonsera i Rimbo, maila info@lokalsvepet.se