Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!

Utgivningsplan Lokalsvepet 2019

 

 

Nr 3 manusstopp 1 mar

utdelas v 13

 

Nr 4 manusstopp 1 apr

utdelas v 17

 

Nr 5 manusstopp 2 maj

utdelas v 21

 

Nr 6 manusstopp 31 maj

utdelas v 25

 

Nr 7 manusstopp 1 juli

utdelas v 30

 

Nr 8 manusstopp 1 aug

utdelas v 34

 

Nr 9 manusstopp 2 sep

utdelas v 39

 

Nr 10 manusstopp 1 okt

utdelas v 43

 

Nr 11 manusstopp 1 nov

utdelas v 48

 

Nr 12 manusstopp 2 dec

utdelas v 52