Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!

Till Kopphagen, Länna, kom cirka 350 personer under hela dagen. Bra siffror för oss på Lokalsvepet och Länna Byalag, byalagets Kopphagengrupp stod för mat och dess förtjänst. Ytan i Koppis var dock lite för stor för att få en gemytlig feststämning. Kalle med vänner, Beppi, Lou Siffer and his Howling Demons, Peppes Bodega och De Hänsynsfulla stod för underhållningen!