Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!
2008 höll vi till nere vid Länna skola. Underhållningen stod eldkonstnären Christer och coverbandet De Hänsynsfulla för.