Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!
       


Maila oss på:
info@lokalsvepet.se
Välkomna!
 
Här hittar du som läsare eller annonsör det senaste från Lokalsvepet. Förutom själva tidningen har vi hemsidan du ser just nu och vår årliga fest, Lokalsvepet Dagen.
 
Lokalsvepet 282 utkommer i slutet på varje månad. 3500 ex delas ut i Funbo, Länna, Almunge, Knutby & Edsbro.