Lokalsvepet
Tillsammans får vi byggden att blomstra!


Maila oss på:
info@lokalsvepet.se
Välkomna!
 
Här hittar du som läsare eller annonsör det senaste från Lokalsvepet. Förutom själva tidningen har vi hemsidan du ser just nu och vår fina vita utdelningsbil rullandes på väg 282 1 gång per månad.
 
Lokalsvepet utkommer i slutet på varje månad. 3800 ex delas ut i Funbo, Länna, Almunge, Knutby & Edsbro.